Sikkker sletting Data

Sikker Sletting Data

Med vår A-REP-tjeneste Sikker sletting kan du være sikker på at innholdet
på din gamle enhet slettes på riktig måte.
Har du tenkt på hva som skjer med innholdet på din gamle PC om du selger
eller kaster den? Vær sikker på at alt av innhold blir slettet på en forsvarlig måte,
slik at ingen uvedkommende får tak i sensitiv informasjon. Data som ikke blir
slettet riktig, kan fort gjenopprettes og misbrukes. Husk at selv om innhold blir
slettet kan det fortsatt ligge data på harddisken.

 

249,-

Help-Desk