Installasjon datamaskin bedrift

Installasjon av datamaskin
For bedrifter

Vi tar hånd om alt som hører til når man kjøper ny datamaskin til jobben –
på arbeidsplassen der ditt virke er. Vi sjekker, installerer, setter opp,
overfører, synkroniserer og kobler opp

Dette inngår:
* Installasjon innen fem arbeidsdager, inntil 50 km fra oss inkludert
(lenger avstand – ekstra for transport og tid)

* Plassering av produktet på ønsket plass

* Tilkobling av nettverk og strøm, og tilpassing av maskinvare
opp mot nettverk

* Oppsett av Windows kryptering og brannmur i router

* Tilkobling til skjerm, tastatur, mus og skriver

* Installasjon av sikkerhetsprogramvare*

* Overføring av data fra gammel datamaskin (dokumenter, filer og
databaser fra f.eks regnskapsprogram)

* Tilkobling av inntil 3 enheter til datamaskinen (kamera, skanner, etc)

* Oppsett av backup-rutine

* Installasjon av sikkerhetsprogramvare

* Installasjon av annen programvare (Office, Quickbox, etc.)*

* Installasjon og synkronisering av programvare for mobiltelefon

* Enkel instruksjon i bruk av produktet

* Sletting av alt innhold for retur og destruering av gammelt produkt

* Miljøvennlig avhending av emballasje

* Programvare selges separat

 

Kontakt oss for pris.

Help-Desk